Өчигдөрөөс илүү маргаашийг
бүтээхийн төлөө

ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН СОНГУУЛЬ: 21:30 минутын байдлаар ирц 52.78 хувьтай байна

2021 оны Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн санал хураалт өнөөдөр /2021.06.09/ 07.00 цагаас улс орон даяар эхэлсэн. Сонгуулийн ерөнхий хорооноос сонгуулийн санал хураалтын ирцийн мэдээллийг цаг тутамд гаргаж буй.

Улсын хэмжээнд 21.30 цагийн байдлаар 2,087 хэсгийн хороонд бүртгэлтэй 2,041,866 сонгогчоос 1,075,938 иргэн саналаа өгсөн бөгөөд ирц 52.78 хувьтай байв

 • 18-19 нас 83108 буюу 49.21 хувь
 • 20-24 нас 70620 буюу 37.50 хувь
 • 25-29 нас 79749 буюу 39.30 хувь
 • 30-34 нас 112362 буюу 46.23 хувь
 • 35-39 нас 108465 буюу 50.73 хувь
 • 40-44 насны 102179 буюу 54.02хувь
 • 45-49 нас 98164 буюу 57.08 хувь
 • 50-54 нас 89991 буюу 60.46 хувь
 • 55-59 нас 85607 буюу 65.13 хувь
 • 60-64 нас 71663 буюу 71.07 хувь
 • 65-69 нас 44068 буюу 74.74 хувь
 • 70-аас дээш нас 60674 буюу 71.74  хувь

ОРОН НУТГИЙН ирцийн мэдээллийг хүргэж байна.

Аймаг09.00 цаг21.30 цаг
1Архангай0,93 хувь47.25 хувь
2Баянхонгор2,10 хувь47.75 хувь
3Баян-Өлгий1,30 хувь50.24  хувь
4Булган1,29 хувь46.31 хувь
5Говь-Алтай2,57 хувь52.98 хувь
6Говьсүмбэр0 хувь48.72 хувь
7Дархан-Уул6,28 хувь49.96 хувь
8Дорнод2,31 хувь48.39 хувь
9Дорноговь3,35 хувь53.05 хувь
10Дундговь2,51 хувь46.87 хувь
11Завхан1,43 хувь53.57 хувь
12Орхон7,20 хувь53.66 хувь
13Өвөрхангай2,12 хувь49.47 хувь
14Өмнөговь2,62 хувь46.13 хувь
15Сүхбаатар2,74 хувь58.31 хувь
16Сэлэнгэ1,05 хувь39.61 хувь
17Төв аймаг1,25 хувь46.39 хувь
18Увс аймаг1,58 хувь51.57 хувь
19Ховд аймаг1,33 хувь53.46 хувь
20Хөвсгөл аймаг1,98 хувь48.14 хувь
21Хэнтий аймаг2,03 хувь56.04 хувь

Нийслэлийн ДҮҮРГҮҮДИЙН ирцийн мэдээлэл:

Дүүрэг09.00 цаг21.30 цаг
1Сүхбаатар6,25 хувь59.64 хувь
2Чингэлтэй6,41 хувь54.14 хувь
3Баянгол6,32 хувь61.17 хувь
4Сонгинохайрхан6,51 хувь52.52 хувь
5Хан-Уул5,37 хувь58.31 хувь
6Баянзүрх6,21 хувь55.31 хувь
7Багахангай11,45 хувь61.92 хувь
8Багануур7,70 хувь55.47 хувь
9Налайх6,20 хувь52.33 хувь
 10Улаанбаатар6,25 хувь43,95 хувь

Улсын хэмжээнд 19.00 цагийн байдлаар ирц 47.10 хувьтай, ирцэд бүртгэгдсэн сонгогчдын тоо 959588 байна.

 • 18-19 нас 83108 буюу 43.39 хувь
 • 20-24 нас 70620 буюу 3260 хувь
 • 25-29 нас 79749 буюу 33.65 хувь
 • 30-34 нас 112362 буюу 27,77 хувь
 • 35-39 нас 108465 буюу 31,55 хувь
 • 40-44 насны 102179 буюу 47.38 хувь
 • 45-49 нас 98164 буюу 50.60 хувь
 • 50-54 нас 89991 буюу 54.30 хувь
 • 55-59 нас 85607 буюу 59.93хувь
 • 60-64 нас 71663 буюу 72.06 хувь
 • 65-69 нас 44068 буюу 72.06 хувь
 • 70-аас дээш нас 60674 буюу 70.20  хувь

ОРОН НУТГИЙН ирцийн мэдээллийг хүргэж байна.

Аймаг09.00 цаг19.00 цаг
1Архангай0,93 хувь45.63 хувь
2Баянхонгор2,10 хувь44.69 хувь
3Баян-Өлгий1,30 хувь46.10  хувь
4Булган1,29 хувь44.66 хувь
5Говь-Алтай2,57 хувь51.33 хувь
6Говьсүмбэр0 хувь48.72 хувь
7Дархан-Уул6,28 хувь42.87 хувь
8Дорнод2,31 хувь43.21 хувь
9Дорноговь3,35 хувь49.94 хувь
10Дундговь2,51 хувь44.29 хувь
11Завхан1,43 хувь51.60 хувь
12Орхон7,20 хувь44.86 хувь
13Өвөрхангай2,12 хувь47.24 хувь
14Өмнөговь2,62 хувь42.55 хувь
15Сүхбаатар2,74 хувь55.80 хувь
16Сэлэнгэ1,05 хувь37.87 хувь
17Төв аймаг1,25 хувь44.98 хувь
18Увс аймаг1,58 хувь48.20 хувь
19Ховд аймаг1,33 хувь49.88 хувь
20Хөвсгөл аймаг1,98 хувь45.72 хувь
21Хэнтий аймаг2,03 хувь53.87 хувь

Нийслэлийн ДҮҮРГҮҮДИЙН ирцийн мэдээлэл:

Дүүрэг09.00 цаг19.00 цаг
1Сүхбаатар6,25 хувь51.43 хувь
2Чингэлтэй6,41 хувь45.01 хувь
3Баянгол6,32 хувь53.30 хувь
4Сонгинохайрхан6,51 хувь43.49 хувь
5Хан-Уул5,37 хувь49.29 хувь
6Баянзүрх6,21 хувь47.17 хувь
7Багахангай11,45 хувь56.93 хувь
8Багануур7,70 хувь48.83 хувь
9Налайх6,20 хувь342.79 хувь
 10Улаанбаатар6,25 хувь47.72 хувь

Улсын хэмжээнд 18.00 цагийн байдлаар ирц 39,89 хувьтай, ирцэд бүртгэгдсэн сонгогчдын тоо 667610 байна.

 • 18-19 нас 29666 буюу 35,70 хувь
 • 20-24 нас 56811 буюу 26,23 хувь
 • 25-29 нас 64513 буюу 27,22 хувь
 • 30-34 нас 92799 буюу 32,57 хувь
 • 35-39 нас 89332 буюу 36,22 хувь
 • 40-44 насны 83884 буюу 38,90 хувь
 • 45-49 нас 81034 буюу 41,77 хувь
 • 50-54 нас 75700 буюу 45,67 хувь
 • 55-59 нас 74791 буюу 52,36 хувь
 • 60-64 нас 64679 буюу 60,77хувь
 • 65-69 нас 40832 буюу 66,77 хувь
 • 70-аас дээш нас 57665 буюу 66,71  хувь

ОРОН НУТГИЙН ирцийн мэдээллийг хүргэж байна.

Аймаг09.00 цаг18.00 цаг
1Архангай0,93 хувь31,69 хувь
2Баянхонгор2,10 хувь35,66 хувь
3Баян-Өлгий1,30 хувь32,19  хувь
4Булган1,29 хувь33,00 хувь
5Говь-Алтай2,57 хувь42,06 хувь
6Говьсүмбэр0 хувь35,86 хувь
7Дархан-Уул6,28 хувь38,69 хувь
8Дорнод2,31 хувь34,20 хувь
9Дорноговь3,35 хувь40,55 хувь
10Дундговь2,51 хувь35,61 хувь
11Завхан1,43 хувь38,65 хувь
12Орхон7,20 хувь41,36 хувь
13Өвөрхангай2,12 хувь36,60 хувь
14Өмнөговь2,62 хувь34,77 хувь
15Сүхбаатар2,74 хувь42,96 хувь
16Сэлэнгэ1,05 хувь27,91 хувь
17Төв аймаг1,25 хувь33,93 хувь
18Увс аймаг1,58 хувь36,75 хувь
19Ховд аймаг1,33 хувь38,65 хувь
20Хөвсгөл аймаг1,98 хувь34,52 хувь
21Хэнтий аймаг2,03 хувь42,24 хувь

Нийслэлийн ДҮҮРГҮҮДИЙН ирцийн мэдээлэл:

Дүүрэг09.00 цаг18.00 цаг
1Сүхбаатар6,25 хувь47,67 хувь
2Чингэлтэй6,41 хувь41,34 хувь
3Баянгол6,32 хувь49,31 хувь
4Сонгинохайрхан6,51 хувь39,91 хувь
5Хан-Уул5,37 хувь44,81 хувь
6Баянзүрх6,21 хувь43,64 хувь
7Багахангай11,45 хувь53,37 хувь
8Багануур7,70 хувь45,67 хувь
9Налайх6,20 хувь38,99 хувь
 10Улаанбаатар6,25 хувь43,95 хувь

Улсын хэмжээнд 16.00 цагийн байдлаар ирц 32,86 хувьтай, ирцэд бүртгэгдсэн сонгогчдын тоо 667610 байна.

 • 18-19 нас 25583 буюу 30,78 хувь
 • 20-24 нас 5963 буюу 22,41 хувь
 • 25-29 нас 6977 буюу 23,12 хувь
 • 30-34 нас 11938 буюу 27,77 хувь
 • 35-39 нас 12674 буюу 31,55 хувь
 • 40-44 насны 12699 буюу 34,24 хувь
 • 45-49 нас 13079 буюу 37,09 хувь
 • 50-54 нас 1689 буюу 40,73 хувь
 • 55-59 нас 14658 буюу 47,35 хувь
 • 60-64 нас 14566 буюу 56,30 хувь
 • 65-69 нас 10629 буюу 62,99 хувь
 • 70-аас дээш нас 17899 буюу 61,89  хувь

16 цагийн байдлаар ОРОН НУТГИЙН ирцийн мэдээллийг хүргэж байна.

Аймаг09.00 цаг16.00 цаг
1Архангай0,93 хувь31,80 хувь
2Баянхонгор2,10 хувь33,50 хувь
3Баян-Өлгий1,30 хувь29,30  хувь
4Булган1,29 хувь31,80 хувь
5Говь-Алтай2,57 хувь40,24 хувь
6Говьсүмбэр0 хувь35,86 хувь
7Дархан-Уул6,28 хувь33,72 хувь
8Дорнод2,31 хувь30,62 хувь
9Дорноговь3,35 хувь37,64 хувь
10Дундговь2,51 хувь33,51 хувь
11Завхан1,43 хувь37,05 хувь
12Орхон7,20 хувь35,27 хувь
13Өвөрхангай2,12 хувь34,74 хувь
14Өмнөговь2,62 хувь32,65 хувь
15Сүхбаатар2,74 хувь40,32 хувь
16Сэлэнгэ1,05 хувь26,69 хувь
17Төв аймаг1,25 хувь32,80 хувь
18Увс аймаг1,58 хувь34,21 хувь
19Ховд аймаг1,33 хувь36,09 хувь
20Хөвсгөл аймаг1,98 хувь32,77 хувь
21Хэнтий аймаг2,03 хувь40,56 хувь

Нийслэлийн ДҮҮРГҮҮДИЙН ирцийн мэдээлэл:

Дүүрэг09.00 цаг16.00 цаг
1Сүхбаатар6,25 хувь36,36 хувь
2Чингэлтэй6,41 хувь30,24 хувь
3Баянгол6,32 хувь37,68 хувь
4Сонгинохайрхан6,51 хувь30,35 хувь
5Хан-Уул5,37 хувь31,97 хувь
6Баянзүрх6,21 хувь33,21 хувь
7Багахангай11,45 хувь43,40 хувь
8Багануур7,70 хувь36,31 хувь
9Налайх6,20 хувь29,14 хувь
 10Улаанбаатар6,25 хувь33,7 хувь

Улсын хэмжээнд 11:00 цагийн байдлаар улсын хэмжээнд Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн саналаа 274,511 хүн өгсөн ба санал хураалтын ирц 13.4%-тай байна

Санал өгсөн иргэдийн насны ангиллыг авч үзвэл:

 • 18-19 нас 3243 буюу 3,90 хувь
 • 20-24 нас 5963 буюу 2,75хувь
 • 25-29 нас 6977 буюу 2,94 хувь
 • 30-34 нас 11938 буюу 4,19 хувь
 • 35-39 нас 12674 буюу 5,14 хувь
 • 40-44 насны 12699 буюу 5,89 хувь
 • 45-49 нас 13079 буюу 6,74 хувь
 • 50-54 нас 1689 буюу 7,66 хувь
 • 55-59 нас 14658 буюу 10,26 хувь
 • 60-64 нас 14566 буюу 13,69 хувь
 • 65-69 нас 10629 буюу 17,38 хувь
 • 70-аас дээш нас 17899 буюу 20,71  хувь

Харин улсын хэмжээнд 11 цагийн байдлаар ирцийн мэдээллийг хүргэж байна.

Аймаг09.00 цаг11.00 цаг
1Архангай0,93 хувь8,9 хувь
2Баянхонгор2,10 хувь13 хувь
3Баян-Өлгий1,30 хувь5,6  хувь
4Булган1,29 хувь9,4 хувь
5Говь-Алтай2,57 хувь15,8 хувь
6Говьсүмбэр0 хувь16,3 хувь
7Дархан-Уул6,28 хувь14,2 хувь
8Дорнод2,31 хувь10,4 хувь
9Дорноговь3,35 хувь14,6 хувь
10Дундговь2,51 хувь15,3 хувь
11Завхан1,43 хувь14,2 хувь
12Орхон7,20 хувь16,6 хувь
13Өвөрхангай2,12 хувь12,6 хувь
14Өмнөговь2,62 хувь14,3 хувь
15Сүхбаатар2,74 хувь15,6 хувь
16Сэлэнгэ1,05 хувь9,03 хувь
17Төв аймаг1,25 хувь12,75 хувь
18Увс аймаг1,58 хувь9,7 хувь
19Ховд аймаг1,33 хувь11,3 хувь
20Хөвсгөл аймаг1,98 хувь12,4 хувь
21Хэнтий аймаг2,03 хувь14,6 хувь

НИЙСЛЭЛИЙН ИРЦИЙН МЭДЭЭЛЭЛ:

Дүүрэг09.00 цаг11.00 цаг
1Сүхбаатар6,25 хувь16,21 хувь
2Чингэлтэй6,41 хувь13,73 хувь
3Баянгол6,32 хувь16,28 хувь
4Сонгинохайрхан6,51 хувь14,24 хувь
5Хан-Уул5,37 хувь13,09 хувь
6Баянзүрх6,21 хувь15,14 хувь
7Багахангай11,45 хувь21,24 хувь
8Багануур7,70 хувь18,04 хувь
9Налайх6,20 хувь13,26 хувь
 10Улаанбаатар6,25 хувь18,82 хувь
1
Зөв, гоёЗөв, гоё
1
Хөөрхөн юмХөөрхөн юм
0
Савж уналааСавж уналаа
0
ГайхмаарГайхмаар
0
БурууБуруу
0
ХарамсалтайХарамсалтай
0
ТэнэглэлТэнэглэл
Баярлалаа!

1 Сэтгэгдэл

Leave a Reply

Та сэтгэгдэл бичихдээ Монгол Улсын хууль болон ёс суртахууны хэм хэмжээг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй.

1 thought on “ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН СОНГУУЛЬ: 21:30 минутын байдлаар ирц 52.78 хувьтай байна