Өчигдөрөөс илүү маргаашийг
бүтээхийн төлөө

АН ард түмний дунд төслийн уралдаан зарлалаа

Àðä÷èëëûí 20 æèë ¿ðãýëæèëæ áàéíà. Ò¿¿íèé õ¿ðýýíä òºñºë õýðýãæ¿¿ëýõ øèëäýã áàãèéí óðàëäààí çàðëàæýý. ×àìëàõààðã¿é ºíäºð øàãíàëòàé ýíý óðàëäààíä îðîëöîõ áàãóóä ÀÍ-ààñ ñàíàë áîëãîñîí òºñë¿¿äèéí ÿëàã÷èéã òîäðóóëàõ ¿¿ðýã õ¿ëýýíý. ÀÍààñ çîõèîí áàéãóóëäàã 4/11 óóëçàëò º÷èãäºð áîëæ, òóñ íàìûí äàðãà, Òýðã¿¿í øàäàð ñàéä Í.Àëòàíõóÿã ýíý òóõàé ìýäýýëëýý. “Àðä÷èëàë-20” ñýäâýýð øèëäýã èëòãýëèéí óðàëäààí çàðëàæ, øàëãàðñàí 20 á¿òýýëèéã îëîí íèéòýä õ¿ðãýõ, “10+10” õºòºëáºðò àðä÷èëëûí 10 îëîëò, èðýýä¿éä õèéõ 10 àæëûã òîäîðõîéëîõ áà óëñûí óðàëäààíä õ¿í á¿ð îðîëöîõ ýðõòýé þì áàéíà. Èõ, äýýä ñóðãóóëüä àìæèëòòàé ñóðàëöàæ áóé îþóòíóóä “Àðä÷èëàë-20 òýòãýëýã”-ò õàìðàãäàõ óðàìøóóëàë áàñ áàéãàà ãýñýí. “Õýðýâ àðä÷èëñàí õóâüñãàë áîëîîã¿é áàéñàí áîë ÿàõ âý? Òà ýíý òóõàé òºñººëæ ¿çñýí ¿¿? Èéì ñýäâýýð çîõèîí áè÷ëýã, ýññýíèé óðàëäààíûã íàñíû àíãèëëààð çàðëàæýý. “Áè-Á¿òýýë÷ èðãýí”. Íèéãýìä õàíäñàí çàëóó÷óóäûí ñàéí äóðûí èéì óðèàòàé, àÿí çàðëàæ. Ò¿ð¿¿ëñýí õ¿í ºíäºð øàãíàëûí ýçýí áîëíî. Ãýðýë çóðàã÷èí, ñýòã¿¿ë÷äèéí äóíä “Ò¿¿õ õàëüñíàà…”, “Ýðõ ÷ºëººò ñýòã¿¿ë÷” óðàëäààí áàñ áèé.

0
Зөв, гоёЗөв, гоё
0
Савж уналааСавж уналаа
0
Хөөрхөн юмХөөрхөн юм
0
ГайхмаарГайхмаар
0
БурууБуруу
0
ХарамсалтайХарамсалтай
0
ТэнэглэлТэнэглэл
Баярлалаа!

0 Сэтгэгдэл

Leave a Reply

Та сэтгэгдэл бичихдээ Монгол Улсын хууль болон ёс суртахууны хэм хэмжээг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй.