У
Хүрэлсүх

МУ-ын 30 дахь Ерөнхий сайд


МУ-ын 30 дахь Ерөнхий сайд

Иргэдийнхээ ахуй амьдралыг дээшлүүлэхийн төлөө сэтгэл гаргаж ажиллахыг орон нутгийн удирдлагуудад үүрэг болгов

Иргэдийнхээ ахуй амьдралыг дээшлүүлэхийн төлөө сэтгэл гаргаж ажиллахыг орон нутгийн удирдлагуудад үүрэг болгов

2018/01/30