Арилжааны банкны валютын ханш / 4 минутын өмнө

ВАЛЮТ Монгол Банкны
хаалтын ханш
БЭЛЭН БЭЛЭН БУС
Авах Зарах Авах Зарах
АНУ доллар USD 0.00₮ 2,416.51₮ 2,410.00₮ 2,424.00₮ 2,410.00₮
Евро EUR 0.00₮ 2,719.30₮ 2,657.00₮ 2,738.00₮ 2,651.00₮
БНХАУ-ын юань CNY 0.00₮ 350.70₮ 348.80₮ 352.10₮ 349.00₮
ОХУ-ын рубль RUB 0.00₮ 42.74₮ 40.77₮ 45.53₮ 40.77₮
Японы иен JPY 0.00₮ 21.73₮ 21.20₮ 21.89₮ 21.22₮
Английн фунт GBP 0.00₮ 3,137.96₮ 3,093.00₮ 3,183.00₮ 3,089.00₮
Швейцар франк CHF 0.00₮ 2,485.87₮ 2,416.00₮ 2,529.00₮ 2,425.00₮
БНСУ-ын вон KRW 0.00₮ 2.15₮ 2.03₮ 2.19₮ 2.04₮
Хонгконг доллар HKD 0.00₮ 310.34₮ 304.70₮ 314.00₮ 305.70₮
Австралийн доллар AUD 0.00₮ 1,811.05₮ 1,752.00₮ 1,853.00₮ 1,755.00₮
Канадын доллар CAD 0.00₮ 1,791.80₮ 1,732.00₮ 1,834.00₮ 1,733.00₮
Сингапур доллар SGD 0.00₮ 1,741.94₮ 1,654.00₮ 1,770.00₮ 1,659.00₮
Шведийн крон SEK 0.00₮ 278.71₮ 244.00₮ 298.00₮ 244.00₮
Алт /унцаар/ XAU 0.00₮ 97,900.06₮ 96,400.00₮ 98,090.00₮ 96,400.00₮
ВАЛЮТ Монгол Банкны
хаалтын ханш
БЭЛЭН БЭЛЭН БУС
Авах Зарах Авах Зарах
АНУ доллар USD 2,416.51₮ 2,408.00₮ 2,422.00₮ 2,408.00₮ 2,418.00₮
Евро EUR 2,719.30₮ 2,665.00₮ 2,733.00₮ 2,665.00₮ 2,725.00₮
БНХАУ-ын юань CNY 350.70₮ 348.50₮ 351.90₮ 348.50₮ 351.50₮
ОХУ-ын рубль RUB 42.74₮ 41.80₮ 43.90₮ 42.40₮ 43.20₮
Японы иен JPY 21.73₮ 21.45₮ 21.76₮ 21.45₮ 21.70₮
Английн фунт GBP 3,137.96₮ 3,084.00₮ 3,178.00₮ 3,094.00₮ 3,172.00₮
Швейцар франк CHF 2,485.87₮ 2,436.00₮ 2,518.00₮ 2,444.00₮ 2,518.00₮
БНСУ-ын вон KRW 2.15₮ 2.03₮ 2.17₮ 2.06₮ 2.17₮
Хонгконг доллар HKD 310.34₮ 307.20₮ 312.50₮ 307.20₮ 312.50₮
Австралийн доллар AUD 1,811.05₮ 1,764.00₮ 1,847.00₮ 1,769.00₮ 1,842.00₮
Канадын доллар CAD 1,791.80₮ 1,757.00₮ 1,814.00₮ 1,762.00₮ 1,809.00₮
Сингапур доллар SGD 1,741.94₮ 1,708.00₮ 1,763.00₮ 1,713.00₮ 1,757.00₮
Шинэ Зеланд доллар NZD 1,698.81₮ 1,647.00₮ 1,736.00₮ 1,652.00₮ 1,731.00₮
Алт /унцаар/ XAU 97,900.06₮ 0.00₮ 0.00₮ 0.00₮ 0.00₮
Мөнгө /унцаар/ XAG 1,327.84₮ 0.00₮ 0.00₮ 0.00₮ 0.00₮
ВАЛЮТ Монгол Банкны
хаалтын ханш
БЭЛЭН БЭЛЭН БУС
Авах Зарах Авах Зарах
АНУ доллар USD 2,416.51₮ 2,410.00₮ 2,420.00₮ 2,410.00₮ 2,424.00₮
Евро EUR 2,719.30₮ 2,678.00₮ 2,727.00₮ 2,670.00₮ 2,735.00₮
Английн фунт GBP 3,137.96₮ 3,104.00₮ 3,161.00₮ 3,095.00₮ 3,170.00₮
ОХУ-ын рубль RUB 42.74₮ 41.59₮ 44.04₮ 41.59₮ 44.70₮
БНХАУ-ын юань CNY 350.70₮ 349.00₮ 351.50₮ 349.00₮ 351.90₮
БНСУ-ын вон KRW 2.15₮ 2.11₮ 2.18₮ 2.08₮ 2.20₮
Канадын доллар CAD 1,791.80₮ 1,768.00₮ 1,811.00₮ 1,757.00₮ 1,822.00₮
Шинэ Зеланд доллар NZD 1,698.81₮ 1,658.00₮ 1,725.00₮ 1,648.00₮ 1,735.00₮
Австралийн доллар AUD 1,811.05₮ 1,775.00₮ 1,836.00₮ 1,764.00₮ 1,847.00₮
Японы иен JPY 21.73₮ 21.37₮ 21.81₮ 21.31₮ 21.88₮
Хонгконг доллар HKD 310.34₮ 307.00₮ 314.00₮ 305.00₮ 316.00₮
Сингапур доллар SGD 1,741.94₮ 1,714.00₮ 1,755.00₮ 1,704.00₮ 1,766.00₮
Швейцар франк CHF 2,485.87₮ 2,445.00₮ 2,506.00₮ 2,430.00₮ 2,521.00₮
Алт /унцаар/ AUG 0.00₮ 95,847.00₮ 0.00₮ 0.00₮ 0.00₮
Мөнгө /унцаар/ AGG 0.00₮ 1,247.00₮ 0.00₮ 0.00₮ 0.00₮
Шведийн крон SEK 278.71₮ 268.00₮ 288.00₮ 266.00₮ 290.00₮
Туркийн лира TRY 676.35₮ 656.00₮ 697.00₮ 630.00₮ 725.00₮
ВАЛЮТ Монгол Банкны
хаалтын ханш
БЭЛЭН БЭЛЭН БУС
Авах Зарах Авах Зарах
АНУ доллар USD 2,416.51₮ 2,408.00₮ 2,420.00₮ 2,408.00₮ 2,418.00₮
Евро EUR 2,719.30₮ 2,681.00₮ 2,748.00₮ 2,678.00₮ 2,741.00₮
БНХАУ-ын юань CNY 350.70₮ 348.80₮ 352.40₮ 348.50₮ 352.00₮
ОХУ-ын рубль RUB 42.74₮ 41.70₮ 43.90₮ 41.40₮ 43.30₮
Японы иен JPY 21.73₮ 21.48₮ 21.95₮ 21.48₮ 21.95₮
Английн фунт GBP 3,137.96₮ 3,110.00₮ 3,176.00₮ 3,107.00₮ 3,166.00₮
БНСУ-ын вон KRW 2.15₮ 2.08₮ 2.19₮ 2.11₮ 2.18₮
Хонгконг доллар HKD 310.34₮ 0.00₮ 0.00₮ 307.10₮ 312.30₮
Австралийн доллар AUD 1,811.05₮ 0.00₮ 0.00₮ 1,780.00₮ 1,839.00₮
Канадын доллар CAD 1,791.80₮ 0.00₮ 0.00₮ 1,766.00₮ 1,812.00₮
Ханшын жагсаалт:
 • USD
 • EUR
 • JPY
 • CHF
 • SEK
 • GBP
 • BGN
 • HUF
 • EGP
 • INR
 • HKD
 • RUB
 • KZT
 • CNY
 • KRW
 • KPW
 • CAD
 • AUD
 • CZK
 • TWD
 • THB
 • IDR
 • MYR
 • SGD
 • AED
 • KWD
 • NZD
 • DKK
 • PLN
 • UAH
 • NOK
 • NPR
 • ZAR
 • TRY
 • XAU
 • XAG
 • SDR
 • AUG
 • AGG
 • POS