Арилжааны банкны валютын ханш / 12 минутын өмнө

ВАЛЮТ Монгол Банкны
хаалтын ханш
БЭЛЭН БЭЛЭН БУС
Авах Зарах Авах Зарах
АНУ доллар USD 0.00₮ 2,361.12₮ 2,350.00₮ 2,363.00₮ 2,350.00₮
Евро EUR 0.00₮ 2,638.79₮ 2,582.00₮ 2,660.00₮ 2,576.00₮
БНХАУ-ын юань CNY 0.00₮ 345.19₮ 342.70₮ 346.30₮ 342.50₮
ОХУ-ын рубль RUB 0.00₮ 39.61₮ 37.57₮ 41.97₮ 37.57₮
Японы иен JPY 0.00₮ 21.22₮ 20.75₮ 21.41₮ 20.77₮
Английн фунт GBP 0.00₮ 3,005.47₮ 2,951.00₮ 3,036.00₮ 2,947.00₮
Швейцар франк CHF 0.00₮ 2,433.89₮ 2,365.00₮ 2,474.00₮ 2,374.00₮
БНСУ-ын вон KRW 0.00₮ 2.08₮ 1.96₮ 2.10₮ 1.97₮
Хонгконг доллар HKD 0.00₮ 302.76₮ 296.40₮ 305.10₮ 297.40₮
Австралийн доллар AUD 0.00₮ 1,788.08₮ 1,728.00₮ 1,826.00₮ 1,731.00₮
Канадын доллар CAD 0.00₮ 1,785.35₮ 1,726.00₮ 1,827.00₮ 1,727.00₮
Сингапур доллар SGD 0.00₮ 1,702.20₮ 1,613.00₮ 1,726.00₮ 1,618.00₮
Шведийн крон SEK 0.00₮ 270.16₮ 236.00₮ 289.00₮ 236.00₮
Алт /унцаар/ XAU 0.00₮ 95,211.96₮ 93,320.00₮ 94,850.00₮ 93,320.00₮
ВАЛЮТ Монгол Банкны
хаалтын ханш
БЭЛЭН БЭЛЭН БУС
Авах Зарах Авах Зарах
АНУ доллар USD 2,361.12₮ 2,350.00₮ 2,364.00₮ 2,350.00₮ 2,360.00₮
Евро EUR 2,638.79₮ 2,610.00₮ 2,654.00₮ 2,602.00₮ 2,654.00₮
БНХАУ-ын юань CNY 345.19₮ 342.50₮ 346.40₮ 342.50₮ 346.00₮
ОХУ-ын рубль RUB 39.61₮ 38.60₮ 40.70₮ 39.20₮ 40.10₮
Японы иен JPY 21.22₮ 20.97₮ 21.37₮ 20.97₮ 21.30₮
Английн фунт GBP 3,005.47₮ 2,952.00₮ 3,043.00₮ 2,961.00₮ 3,037.00₮
Швейцар франк CHF 2,433.89₮ 2,392.00₮ 2,473.00₮ 2,400.00₮ 2,473.00₮
БНСУ-ын вон KRW 2.08₮ 1.96₮ 2.10₮ 1.99₮ 2.10₮
Хонгконг доллар HKD 302.76₮ 299.40₮ 304.50₮ 299.40₮ 304.50₮
Австралийн доллар AUD 1,788.08₮ 1,745.00₮ 1,827.00₮ 1,750.00₮ 1,821.00₮
Канадын доллар CAD 1,785.35₮ 1,746.00₮ 1,805.00₮ 1,752.00₮ 1,799.00₮
Сингапур доллар SGD 1,702.20₮ 1,671.00₮ 1,720.00₮ 1,676.00₮ 1,720.00₮
Шинэ Зеланд доллар NZD 1,719.96₮ 1,672.00₮ 1,760.00₮ 1,677.00₮ 1,755.00₮
Алт /унцаар/ XAU 95,211.96₮ 0.00₮ 0.00₮ 0.00₮ 0.00₮
Мөнгө /унцаар/ XAG 1,268.49₮ 0.00₮ 0.00₮ 0.00₮ 0.00₮
ВАЛЮТ Монгол Банкны
хаалтын ханш
БЭЛЭН БЭЛЭН БУС
Авах Зарах Авах Зарах
АНУ доллар USD 2,361.12₮ 2,350.00₮ 2,363.00₮ 2,350.00₮ 2,367.00₮
Евро EUR 2,638.79₮ 2,585.00₮ 2,675.00₮ 2,577.00₮ 2,683.00₮
Английн фунт GBP 3,005.47₮ 2,947.00₮ 3,048.00₮ 2,938.00₮ 3,057.00₮
ОХУ-ын рубль RUB 39.61₮ 37.57₮ 41.79₮ 37.57₮ 42.42₮
БНХАУ-ын юань CNY 345.19₮ 343.00₮ 346.50₮ 343.00₮ 346.90₮
БНСУ-ын вон KRW 2.08₮ 2.02₮ 2.14₮ 1.99₮ 2.16₮
Канадын доллар CAD 1,785.35₮ 1,746.00₮ 1,825.00₮ 1,736.00₮ 1,836.00₮
Шинэ Зеланд доллар NZD 1,719.96₮ 1,650.00₮ 1,779.00₮ 1,640.00₮ 1,790.00₮
Австралийн доллар AUD 1,788.08₮ 1,731.00₮ 1,840.00₮ 1,721.00₮ 1,851.00₮
Японы иен JPY 21.22₮ 20.78₮ 21.58₮ 20.72₮ 21.64₮
Хонгконг доллар HKD 302.76₮ 296.00₮ 308.00₮ 294.00₮ 310.00₮
Сингапур доллар SGD 1,702.20₮ 1,658.00₮ 1,738.00₮ 1,648.00₮ 1,748.00₮
Швейцар франк CHF 2,433.89₮ 2,369.00₮ 2,482.00₮ 2,355.00₮ 2,497.00₮
Алт /унцаар/ AUG 0.00₮ 92,554.00₮ 0.00₮ 0.00₮ 0.00₮
Мөнгө /унцаар/ AGG 0.00₮ 1,113.00₮ 0.00₮ 0.00₮ 0.00₮
Шведийн крон SEK 270.16₮ 251.00₮ 290.00₮ 249.00₮ 292.00₮
Туркийн лира TRY 673.87₮ 634.00₮ 715.00₮ 609.00₮ 744.00₮
ВАЛЮТ Монгол Банкны
хаалтын ханш
БЭЛЭН БЭЛЭН БУС
Авах Зарах Авах Зарах
АНУ доллар USD 2,361.12₮ 2,351.00₮ 2,365.00₮ 2,351.00₮ 2,363.00₮
Евро EUR 2,638.79₮ 2,599.00₮ 2,679.00₮ 2,596.00₮ 2,673.00₮
БНХАУ-ын юань CNY 345.19₮ 343.50₮ 347.00₮ 343.00₮ 346.50₮
ОХУ-ын рубль RUB 39.61₮ 38.30₮ 41.00₮ 38.00₮ 40.50₮
Японы иен JPY 21.22₮ 20.97₮ 21.53₮ 20.97₮ 21.53₮
Английн фунт GBP 3,005.47₮ 2,959.00₮ 3,048.00₮ 2,959.00₮ 3,039.00₮
БНСУ-ын вон KRW 2.08₮ 1.99₮ 2.12₮ 2.01₮ 2.11₮
Хонгконг доллар HKD 302.76₮ 0.00₮ 0.00₮ 299.10₮ 306.40₮
Австралийн доллар AUD 1,788.08₮ 0.00₮ 0.00₮ 1,753.00₮ 1,828.00₮
Канадын доллар CAD 1,785.35₮ 0.00₮ 0.00₮ 1,750.00₮ 1,820.00₮
Ханшын жагсаалт:
 • USD
 • EUR
 • JPY
 • CHF
 • SEK
 • GBP
 • BGN
 • HUF
 • EGP
 • INR
 • HKD
 • RUB
 • KZT
 • CNY
 • KRW
 • KPW
 • CAD
 • AUD
 • CZK
 • TWD
 • THB
 • IDR
 • MYR
 • SGD
 • AED
 • KWD
 • NZD
 • DKK
 • PLN
 • UAH
 • NOK
 • NPR
 • ZAR
 • TRY
 • XAU
 • XAG
 • SDR
 • AUG
 • AGG
 • POS