Арилжааны банкны валютын ханш / 3 минутын өмнө

ВАЛЮТ Монгол Банкны
хаалтын ханш
БЭЛЭН БЭЛЭН БУС
Авах Зарах Авах Зарах
АНУ доллар USD 0.00₮ 2,422.41₮ 2,412.00₮ 2,428.00₮ 2,412.00₮
Евро EUR 0.00₮ 2,629.89₮ 2,584.00₮ 2,663.00₮ 2,578.00₮
БНХАУ-ын юань CNY 0.00₮ 351.77₮ 349.70₮ 353.30₮ 349.50₮
ОХУ-ын рубль RUB 0.00₮ 43.23₮ 41.33₮ 46.11₮ 41.33₮
Японы иен JPY 0.00₮ 22.01₮ 21.61₮ 22.30₮ 21.63₮
Английн фунт GBP 0.00₮ 3,103.83₮ 3,064.00₮ 3,152.00₮ 3,060.00₮
Швейцар франк CHF 0.00₮ 2,435.07₮ 2,379.00₮ 2,488.00₮ 2,388.00₮
БНСУ-ын вон KRW 0.00₮ 2.14₮ 2.03₮ 2.19₮ 2.04₮
Хонгконг доллар HKD 0.00₮ 311.47₮ 306.20₮ 315.20₮ 307.20₮
Австралийн доллар AUD 0.00₮ 1,833.16₮ 1,781.00₮ 1,881.00₮ 1,784.00₮
Канадын доллар CAD 0.00₮ 1,798.91₮ 1,742.00₮ 1,843.00₮ 1,743.00₮
Сингапур доллар SGD 0.00₮ 1,738.43₮ 1,657.00₮ 1,772.00₮ 1,662.00₮
Шведийн крон SEK 0.00₮ 273.51₮ 241.00₮ 293.00₮ 241.00₮
Алт /унцаар/ XAU 0.00₮ 99,035.12₮ 98,480.00₮ 100,100.00₮ 98,480.00₮
ВАЛЮТ Монгол Банкны
хаалтын ханш
БЭЛЭН БЭЛЭН БУС
Авах Зарах Авах Зарах
АНУ доллар USD 2,422.58₮ 2,415.00₮ 2,429.00₮ 2,415.00₮ 2,425.00₮
Евро EUR 2,597.85₮ 2,592.00₮ 2,659.00₮ 2,592.00₮ 2,651.00₮
БНХАУ-ын юань CNY 352.04₮ 350.00₮ 353.40₮ 350.00₮ 353.00₮
ОХУ-ын рубль RUB 43.02₮ 42.30₮ 44.40₮ 43.00₮ 43.80₮
Японы иен JPY 22.18₮ 21.87₮ 22.19₮ 21.87₮ 22.10₮
Английн фунт GBP 3,108.29₮ 3,054.00₮ 3,148.00₮ 3,064.00₮ 3,142.00₮
Швейцар франк CHF 2,428.29₮ 2,398.00₮ 2,477.00₮ 2,406.00₮ 2,477.00₮
БНСУ-ын вон KRW 2.13₮ 2.03₮ 2.18₮ 2.06₮ 2.18₮
Хонгконг доллар HKD 311.56₮ 308.60₮ 313.90₮ 308.60₮ 313.90₮
Австралийн доллар AUD 1,825.29₮ 1,792.00₮ 1,876.00₮ 1,797.00₮ 1,870.00₮
Канадын доллар CAD 1,799.44₮ 1,766.00₮ 1,824.00₮ 1,771.00₮ 1,819.00₮
Сингапур доллар SGD 1,734.32₮ 1,710.00₮ 1,765.00₮ 1,715.00₮ 1,760.00₮
Шинэ Зеланд доллар NZD 1,699.80₮ 1,659.00₮ 1,749.00₮ 1,664.00₮ 1,743.00₮
Алт /унцаар/ XAU 99,719.30₮ 0.00₮ 0.00₮ 0.00₮ 0.00₮
Мөнгө /унцаар/ XAG 1,399.25₮ 0.00₮ 0.00₮ 0.00₮ 0.00₮
ВАЛЮТ Монгол Банкны
хаалтын ханш
БЭЛЭН БЭЛЭН БУС
Авах Зарах Авах Зарах
АНУ доллар USD 2,422.41₮ 2,414.00₮ 2,424.00₮ 2,416.00₮ 2,428.00₮
Евро EUR 2,629.89₮ 2,597.00₮ 2,654.00₮ 2,589.00₮ 2,662.00₮
Английн фунт GBP 3,103.83₮ 3,073.00₮ 3,137.00₮ 3,064.00₮ 3,146.00₮
ОХУ-ын рубль RUB 43.23₮ 41.66₮ 44.23₮ 41.66₮ 44.89₮
БНХАУ-ын юань CNY 351.77₮ 350.00₮ 353.00₮ 350.00₮ 353.40₮
БНСУ-ын вон KRW 2.14₮ 2.11₮ 2.18₮ 2.08₮ 2.20₮
Канадын доллар CAD 1,798.91₮ 1,775.00₮ 1,823.00₮ 1,764.00₮ 1,834.00₮
Шинэ Зеланд доллар NZD 1,702.23₮ 1,668.00₮ 1,740.00₮ 1,658.00₮ 1,750.00₮
Австралийн доллар AUD 1,833.16₮ 1,802.00₮ 1,867.00₮ 1,791.00₮ 1,878.00₮
Японы иен JPY 22.01₮ 21.79₮ 22.29₮ 21.72₮ 22.36₮
Хонгконг доллар HKD 311.47₮ 308.00₮ 315.00₮ 306.00₮ 317.00₮
Сингапур доллар SGD 1,738.43₮ 1,714.00₮ 1,760.00₮ 1,704.00₮ 1,771.00₮
Швейцар франк CHF 2,435.07₮ 2,404.00₮ 2,470.00₮ 2,390.00₮ 2,485.00₮
Алт /унцаар/ AUG 0.00₮ 97,636.00₮ 0.00₮ 0.00₮ 0.00₮
Мөнгө /унцаар/ AGG 0.00₮ 1,311.00₮ 0.00₮ 0.00₮ 0.00₮
Шведийн крон SEK 273.51₮ 264.00₮ 284.00₮ 262.00₮ 286.00₮
Туркийн лира TRY 672.09₮ 650.00₮ 692.00₮ 624.00₮ 720.00₮
ВАЛЮТ Монгол Банкны
хаалтын ханш
БЭЛЭН БЭЛЭН БУС
Авах Зарах Авах Зарах
АНУ доллар USD 2,422.58₮ 2,420.00₮ 2,429.00₮ 2,417.00₮ 2,426.00₮
Евро EUR 2,597.85₮ 2,593.00₮ 2,659.00₮ 2,590.00₮ 2,653.00₮
БНХАУ-ын юань CNY 352.04₮ 350.40₮ 353.40₮ 350.00₮ 353.00₮
ОХУ-ын рубль RUB 43.02₮ 41.80₮ 44.50₮ 41.50₮ 43.90₮
Японы иен JPY 22.18₮ 21.85₮ 22.19₮ 21.85₮ 22.19₮
Английн фунт GBP 3,108.29₮ 3,061.00₮ 3,151.00₮ 3,057.00₮ 3,142.00₮
БНСУ-ын вон KRW 2.13₮ 2.07₮ 2.18₮ 2.10₮ 2.17₮
Хонгконг доллар HKD 311.56₮ 0.00₮ 0.00₮ 307.70₮ 314.00₮
Австралийн доллар AUD 1,825.29₮ 0.00₮ 0.00₮ 1,800.00₮ 1,861.00₮
Канадын доллар CAD 1,799.44₮ 0.00₮ 0.00₮ 1,774.00₮ 1,816.00₮
Ханшын жагсаалт:
 • USD
 • EUR
 • JPY
 • CHF
 • SEK
 • GBP
 • BGN
 • HUF
 • EGP
 • INR
 • HKD
 • RUB
 • KZT
 • CNY
 • KRW
 • KPW
 • CAD
 • AUD
 • CZK
 • TWD
 • THB
 • IDR
 • MYR
 • SGD
 • AED
 • KWD
 • NZD
 • DKK
 • PLN
 • UAH
 • NOK
 • NPR
 • ZAR
 • TRY
 • XAU
 • XAG
 • SDR
 • AUG
 • AGG
 • POS