Хуульч, эрх зүйчид УИХ-д давамгайлснаар ирэх 30 жилд өнгө нэмж чадах уу?

Хууль гэдэг энгийнээр хэлвэл үй олон харилцаануудад хэм хэмжээ тогтоож байна гэсэн үг л дээ.