1960
2019
М.Энхсайхан

Дэлхий нийтийг хөл хорионд оруулаад байгаа COVID19 цар тахлын үед Монгол хүн бүрийг хуримтлалтай болгох зорилготой 52 долоо хоног хадгаламжийн бүтээгдэхүүн болон хуримтлалын ач холбогдлын талаар Капитрон банкны Бүтээгдэхүүн хөгжлийн албаны Ахлах мэргэжилтэн Т.Ариунтуяатай ярилцлаа.

ЦагалбарБүтээгдэхүүн бүр өөрийн гэсэн онцлог ач холбогдолтой байдаг. 52 долоо хоног хуримтлалын бүтээгдэхүүнийг энэ үетэй уялдуулан гаргасан нь цаанаа бас л ач холбогдолтой. Учир нь 52 долоо хоног хуримтлалын бүтээгдэхүүн маань хэдий иргэдийн орлого буурсан ч гэсэн хуримтлалтай болох боломжит нөхцөлтэй байгаа.

1990 оны 5-р сарын 20нд

Бүтээгдэхүүн бүр өөрийн гэсэн онцлог ач холбогдолтой байдаг. 52 долоо хоног хуримтлалын бүтээгдэхүүнийг энэ үетэй уялдуулан гаргасан нь цаанаа бас л ач холбогдолтой. Учир нь 52 долоо хоног хуримтлалын бүтээгдэхүүн маань хэдий иргэдийн орлого буурсан ч гэсэн хуримтлалтай болох боломжит нөхцөлтэй байгаа.

1990 оны 6-р сарын 22нд

52 долоо хоног хуримтлалын бүтээгдэхүүн маань хэдий иргэдийн орлого буурсан ч гэсэн хуримтлалтай болох боломжит нөхцөлтэй байгаа. Бүтээгдэхүүн бүр өөрийн гэсэн онцлог ач холбогдолтой байдаг. 52 долоо хоног хуримтлалын бүтээгдэхүүнийг энэ үетэй уялдуулан гаргасан нь цаанаа бас л ач холбогдолтой. Учир нь 

2000 оны 03-р сарын 05нд

Бүтээгдэхүүнийхээ талаар дэлгэрүүлбэл нэг жилд 52 долоо хоног байдаг, долоо хоног бүр хуримтлалдаа өссөн дүнгээр орлого хийх, эсвэл өөрийнхөө орлогод тулгуурлан боломжит дүнгээрээ орлого хийх гэсэн хоёр төрлийн нөхцөлтэй буюу сонголттой. 

2000 оны 03-р сарын 08нд

Долоо хоног бүр орлогоо 1000 төгрөгөөр өсгөх буюу 1-р долоо хоногт 1000 төгрөг, 2-р долоо хоног 2000 гэх мэтээр 52 дахь долоо хоногт 52,000 төгрөг болгон нэмэгдүүлэх зарчмаар хуримтлалтай болохыг нь өсөх нөхцөлт, харин харилцагч өөрийнхөө орлогод тулгуурлаад 7 хоногт 300,000 төгрөг хүртэлх орлогыг хэд ч хуваан хийх боломжтой нөхцөлтэйг нь уян нөхцөлт гэж ойлгоорой.

2005 оны 06 сарын 06нд

Иймээс л бид уг бүтээгдэхүүн нь одоогийн нөхцөлд ч хуримтлалтай болох боломжтой гэдгээрээ маш ач холбогдолтой бүтээгдэхүүн гэж үзсэн.

2005 оны 09 сарын 16нд

Иймээс л бид уг бүтээгдэхүүн нь одоогийн нөхцөлд ч хуримтлалтай болох боломжтой гэдгээрээ маш ач холбогдолтой бүтээгдэхүүн гэж үзсэн.

2007 оны 12 сарын 16нд

Уян нөхцөлтэй 52 долоо хоног хуримтлалын хувьд тухайн долоо хоногийн орлогын дээд хэмжээ нь 300,000 төгрөг хүртэлх дүнгээр гэж байгаа учраас харилцагч өөрөө орлогоо эхний долоо хоногт 52,000, дараагийн долоо хоногт 51,000 төгрөгийн орлогоо хийх байдлаар хуримтлалтай болох боломжтой. Ер нь банкны бүтээгдэхүүн үйлчилгээ үргэлж цаг үеэ дагаад шинэчлэгдэж байдаг. Цаашид ч бид хуримтлалын бүтээгдэхүүндээ шинэлэг боломжуудыг давхар оруулахаар ажиллаж байна.

2006 оны 10 сарын 06нд

Монголын ёс 3 гэгчээр амархан мартах тохиолдол мэдээж гарна. Энийг бид урьдчилан тооцож үзээд харилцагчиддаа үргэлж кейр хийх байдлаар долоо хоног бүр сануулах мессежийг гар утсанд нь илгээж байхаар тохируулсан байгаа.

2008 оны 08 сарын 12нд

52 долоо хоног бүтээгдэхүүний нээлгэх хоёр төрлийн арга бий. Нэг нь хэрвээ та манай банкны харилцагч бол интернет банкаа ашиглан хуримтлалын дансаа нээлгэнэ. Харин манай банкны харилцагч биш бол өөрт аль ойрхон салбартаа очоод хуримтлалын дансаа нээлгэх боломжтой.

2009 оны 02 сарын 09нд

Орлогын хувьд аль ч банкны цахим үйлчилгээг ашиглаад хүссэн үедээ шилжүүлж болно. Ер нь арилжааны банкуудын цахим үйлчилгээ бидэнд маш олон боломжийг өгдөг болсон. Гар утаснаасаа банк санхүүгийн бүх үйлчилгээгээ хүссэн үедээ авч чаддаг болсон.