Нууцлалын бодлого

www.unuudur.mn-ийн хэрэглээний нөхцөл
Уг хэрэглээний нөхцөл 2016 оны тавдугаар сарын 04-нд шинэчлэгдсэн болно.
“Монгол Ньюс” медиа групп нь http://www.unuudur.mn-ийг эрхлэн гаргадаг билээ. Бид таны хувийн мэдээллийг уг сайтаа сайжруулж, баяжуулахад л ашиглах болно.
Мэдээлэл цуглуулах
Уг сайтыг ашиглах явцад таныг танихад зориулагдсан хувийн мэдээллийг асуух болно. Хувийн мэдээлэл нь зөвхөн таны нэрээр хязгаарлагдахгүй. Уг мэдээлэл таныг системд санах зориулалттай.
Log-ийн мэдээлэл
Бусад сайтуудтай эн адил бид таны log data-г цуглуулах болно. Уг data нь таны IP хаяг, browser-ийн төрөл, үзсэн хуудас, манай сайт уруу орсон цаг, зарцуулсан хугацаа гэх мэт мэдээлэл байх болно.