Захиалга авч байна

УЛААНБААТАР рестораны 30 жилийн туршлагатай мастер тогоочийн хийсэн салат, хуйцаа, бууз, баншны захиалга авч байна. Хүссэн амт, хүссэн чимхэлтээрээ буузаа захиалах боломжтой. Салат, хуйцаагаа шинээр нь хүргүүлэн авна уу.
Захиалгын дугаар: 9904-9783, 99886868